Contacto

Información xenérica

info@fgbalonman.com

Escolas Deputación

escolasdeputacion@fgbalonman.com

Balonmán praia

bmpraia@fgbalonman.com

Loxística, solicitude de material

almacen@fgbalonman.com

Trámites administrativos, emisión certificados

administracion@fgbalonman.com

Tramitación licenzas

licenzas@fgbalonman.com

Competicións

competicions@fgbalonman.com

Aspectos económicos

d.xeral@fgbalonman.com

Formación

formacion@fgbalonman.com

Balonmán Universitario

balonmanuniversitario@fgbalonman.com

Trámites do Seguro Deportivo Obrigatorio.

servizosmedicos@fgbalonman.com

Comité de Competición, horarios...

cte.competicion@fgbalonman.com

Competicións Deporte base

deportebase@fgbalonman.com

Tramitación Licenzas Categorías Deporte Base

mutualidadexogade@fgbalonman.com

Apelación, recursos, dúbidas legais

cte.apelacion@fgbalonman.com

Temas arbitrais

cte.arbitros@fgbalonman.com

Designacións árbitros/as

cte.designacion@fgbalonman.com

Designación mesas

cte.anotadores@fgbalonman.com

Publicacións, notas de prensa

prensa@fgbalonman.com

Comunicacións técnicas, convocatorias

a.tecnica@fgbalonman.com

Balonmán veterán

bmveterans@fgbalonman.com